Nyman_logo.png

Tietosuojaseloste

TIETOSUOJASELOSTE

Rekisterinpitäjä:

Oy Ny Man Communication, Consultation & Contemplation Ab

 

Osoite:

Fredrikinkatu 33 B, 00120 Helsinki

Muut yhteystiedot:

www.ny-man.fi

Rekisterin ylläpitäjät:

Fredrik Pelin puh. 045 114 6030, fredrik@ny-man.fi  

 

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Asiakasrekisteri

Asiakasrekisteriin tallennetaan ne tiedot, jotka asiakas on itse antanut yrityksen käyttöön yhteydenottopyynnön myötä.

Asiakasrekisteriin kerätään seuraavat tiedot tapahtumien yhteydessä:

  • etu- ja sukunimi

  • sähköpostiosoite yhteydenpitoa varten

  • puhelinnumero yhteydenpitoa varten

Kaikki asiakkaiden arkaluonteiset henkilötiedot hävitetään heti tapahtuman jälkeen.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET​

Asiakasrekisteri

Tietoja kerätään suoraan asiakkailta yhteydenottopyynnön yhteydessä. Asiakkailla on mahdollisuus päivittää tietonsa ottamalla yhteyttä asiakasrekisterin ylläpitäjään.

TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET

Asiakasrekisterin tietoja ei luovuteta kaupalliseen tarkoitukseen tai kolmansille osapuolille.

REKISTERIN SUOJAUS

Yritys on järjestänyt rekisterin tietoturvan yleisesti hyväksyttävällä tavalla sekä pyrkii asianmukaisin teknisin ratkaisuin estämään asiattomien pääsyn niin tietotekniikan avulla ylläpidettäviin tietojärjestelmiinsä kuin manuaalisesti ylläpidettäviin ja säilytettäviin aineistoihinsa.

Lähtökohtaisesti ainoastaan rekisterien ylläpitäjillä on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin.

TARKASTUSOIKEUS

 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot. Tarkastuspyyntö esitetään kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisterin ylläpitäjälle.

 

TIEDON KORJAAMINEN

 

Mikäli henkilö havaitsee esimerkiksi tarkastusoikeutta käyttäessään, että rekisterin tiedoissa on puutteita tai virheitä, on henkilöllä oikeus vaatia yritystä korjaamaan tiedot asianmukaisiksi. Korjauspyyntö osoitetaan joko kirjallisesti tai sähköpostilla rekisterin ylläpitäjälle.