Etsi
  • NyMan

Milloin tarvitset mediavaikuttajaa ?

Päivitetty: 4. maalisk. 2019

Tunnetun vaikuttajan käyttäminen yrityksen markkinoinnissa on tutkitusti tehokasta ja vaikuttavaa. Kokosimme yhteen yleisimmät tilanteet, joissa tunnettujen mediapersoonien kanssa luodut markkinointikampanjat ovat johtaneet loistaviin tuloksiin:


1. Tuotteen ja brändin tietoisuuden & uskottavuuden lisääminen

Tunnettujen henkilöiden sanoilla ja suosituksilla on merkitystä. Heitä kuunnellaan ja heidän kokemuksistaan ollaan kiinnostuneita. Heidän sanoihinsa luotetaan ja heidän tekemisiään seurataan. Vaikuttajan avulla tuote ja brändi saa laajaa näkyvyyttä oikeassa kohderyhmässä. Mediavaikuttajan kanssa toteutettu laadukas ja kiinnostava mainoskampanja on yksi tehokkaimmista keinoista lisätä tuotteen & brändin tietoisuutta.


2. Myynnin kasvattaminen

Käyttämällä vaikuttajaa osana tuotteen markkinointia varmistetaan, että ihmiset saavat nopeasti ja tehokkaasti tietoonsa tuotteen olemassaolon sekä saatavuuden. Moni ostaa tuotteen jo sen takia, että tunnettu henkilö suosittelee sitä tai on kampanjan kasvona.Tärkeitä tekijöitä kampanjan mediavaikuttajaa valitessa on miettiä: onko hän tarpeeksi tunnettu? Onko henkilö kohderyhmälle merkityksellinen? Onko hän samaistuttava? Parhaimmillaan tunnetun vaikuttajan käyttö myynnin edistämisessä johtaa uskomattomiin tuloksiin!


3. Tarve positioida tuote markkinoille

Positioinnissa tärkeää on mielikuvien luominen ja ainutlaatuisuuden esiintuominen. Oikein valitun vaikuttajan käyttö osana markkinointia lisää uskottavuutta ja tuo esiin, sekä vahvistaa tuotteen kannalta oikeita mielikuvia. Näissä tapauksissa tuotesijoittelu on yksi avaintekijöistä. Tuotteen käyttäminen oikeissa yhteyksissä saa kuluttajat tehokkaasti liikkeelle.


4. Uuden tuotteen tai palvelun lanseeraus

Uutta tuotetta tai palvelua lanseeratessa tärkeintä on saada ihmiset kokeilemaan. Tunnetun vaikuttajan käyttäminen uuden tuotteen markkinoinnissa on toimiva tapa madaltaa kohderyhmän kynnystä testata tuotetta. Hyvin toteutettu kampanja herättää mielenkiinnon ja tuo uuden tuotteen ihmisten tietoisuuteen tehokkaasti. Luotettava ja uskottava, kohderyhmälle merkityksellinen henkilö saa ihmiset kokeilemaan uutta.


5. Brändin rakentaminen ja vahvistaminen

Tunnettuja henkilöitä on kautta aikojen käytetty vahvistamaan yrityksen brändiä. Mediavaikuttajan kanssa toteutetut markkinointikampanjat ja pitkäaikaiset sisältöyhteistyöt ovat yksi tehommaimmista ja vaikuttavimmista keinoista vahvistaa mielikuvia. Vaikuttajaa valitessa on tärkeää kiinnittää huomio siihen, että hän edustaa yrityksen kannalta olennaisia asioita.

108 katselukertaa0 kommenttia