Etsi
  • NyMan

Mediavaikuttajan käyttäminen markkinoinnissa on tehokasta

Mediavaikuttajia kuunnellaan. Heitä pidetään luotettavina ja heihin halutaan samaistua. Mediavaikuttajien tekemisiä seurataan ja heidän käyttämänsä tuotteet sekä palvelut herättävät laajaa kiinnostusta.Nykypäivän kilpailuilla markkinoilla tunnettujen henkilöiden käyttö keskeisenä osana markkinointia on noussut yhdeksi tehokkaimmista tavoista myynnin ja näkyvyyden lisäämisessä sekä brändin rakentamisessa. Tutkimusten mukaan vaikuttajamarkkinointi sekä julkisuuden henkilön käyttäminen markkinoinnissa antaa brändistä nykyaikaisen kuvan, on hyvä vaihtoehto perinteisille mainos- ja markkinointikanaville, sekä tavoittaa tehokkaasti oikean kohderyhmän.


Kiinnostavat sisällöt koukuttavat


Mediakentän pirstaloituessa ja markkinoinnin muuttuessa yritys saavuttaa kohderyhmänsä mielenkiinnon vain tuottamalla kiinnostavaa sisältöä - sisältöä, joka puhuttelee, herättää tunteita, on hyödyllistä tai viihdyttää. Laadukkaasti toteutettu sisältö välittää halutun viestin tehokkaasti, sitouttaa ja lisää myyntiä sekä näkyvyyttä.

Kiinnostavat sisällöt koukuttavat. Ne sitouttavat ja kertovat yrityksen tarinaa. Usein juuri yrityksen tarjoamat sisällöt eri kanavissa tuovat kuluttajan asiakkaaksi. Parhaimmillaan ne muuttavat asiakkaan brändin faniksi, joka aktiivisesti seuraa yrityksen tekemistä, ja on jatkuvasti valmiina tekemään seuraavan ostopäätöksen.


Herätä huomio ja saavuta tavoitteet mediavaikuttajan avulla


Kiinnostavakin sisältö tarvitsee tunnetut kasvot tullakseen huomatuksi nopeasti ja tehokkaasti.

Tunnetun henkilön käyttäminen yrityksen markkinoinnissa onkin yksi vanhimmista, mutta samalla yhä yksi vahvimmista tavoista brändin tunnettuuden ja luotettavuuden lisäämisessä. On tutkittu, että julkisuuden henkilön käyttäminen tuotteen tai palvelun markkinoinnissa kasvattaa myyntiä keskimäärin 4%. Vaikuttajamarkkinointi kampanjoiden tehosta on useita tuoreita esimerkkejä, joissa myynti on kasvanut runsaammin.


Taitavasti tuotettu, uudella tapaa toteutettu laadukas sisältö, jossa mediavaikuttaja on keskeisessä osassa, on äärimmäisen tehokas markkinointikeino kun halutaan herättää huomiota ja mielenkiintoa, kasvattaa brändiä ja ylittää asetetut myyntitavoitteet.

61 katselukertaa0 kommenttia